"НЭГДҮГЭЭРТ ШАЛГА" АЯНД ОРОЛЦОХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА

2022 оны 03-р сарын 14

Хүүхдийг орчны осол гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулах зорилготой "Нэгдүгээрт шалга" аяны гэр орчны аюулгүй байдлын үнэлгээнд хамрагдахыг уриалж байна.

Дараах линкээр орж гэр, орчны аюулгүй байдлын үнэлгээнд хамрагдана уу.

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzRlrlp2XqfzUJqzPY7LKL__3rSFywGCqKt0tyIwzoc960Iw/viewform