Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дэргэдэх, Эцэг эхийн зөвлөл сайн үйлсийн ажил зохион байгууллаа

2021 оны 03-р сарын 29

Газрын дарга Б.Жавзангийн санаачилгаар байгууллагын дэргэдэх эцэг хийн зөвлөл нь 03 сарын 29-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны 4 хүүхэдтэй нэг гэр бүлд хичээлийн хэрэглэл, ахуйн бараа, хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийг өгч сайн үйлсийн ажил зохион байгууллаа.

Бидний ажлыг дэмжин үнэ бүхий зүйлсээр туслалцаа үзүүлсэн газрын даргадаа талархал илэрхийлье.