“Мөнгөн Улаанбаатар” спортын арга хэмжээнд оролцлоо.

2018 оны 12-р сарын 24

Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд УБ хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн 2018 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд тус байгууллагын албан хаагчдыг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх, амралт чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх зорилгоор “Мөнгөн Улаанбаатар” спорт наадмын “Цасны баяр” арга хэмжээнд 2018 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд амжилттай оролцлоо.