Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэст Мэргэжилтэн /Аудитор/ ажилд авна

2019 оны 12-р сарын 02

Сул албан тушаалын нэр:

Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэст Мэргэжилтэн /Аудитор/

Тавигдах шаардлага

Боловсрол:

 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил:   

Санхүүч, нягтлан бодогч, эдийн засагчийн аль нэг

Мэргэшил:   

Нягтлан бодогч, санхүүч, Дотоод аудитын чиглэлээр дээд шатны байгууллагаас зохион байгуулсан мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх.

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

Туршлага:

Мэргэжлээрээ болон туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Дээрх шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй иргэд 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг захиргааны 2 дугаар байр, Хангарди ордон, 1001 тоотод өөрийн биеэр ирнэ үү.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас:70101408