Нээлттэй ажлын байрны зар

2021 оны 10-р сарын 01

                                                  СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

  1. Хэлтэс: Захиргааны хэлтэс

Албан тушаал: Захиргааны хэлтсийн дарга

Албан тушаалын ангилал: Ахлах түшмэл, ТЗ-9

Сул орон тоо: 1

 

  1. Хэлтэс: Захиргааны хэлтэс

Сул орон тооны зар

2020 оны 01-р сарын 13

1. Сул албан тушаалын нэр: Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэст Мэргэжилтэн /Аудитор/

Сул орон тоо: 2 Тавигдах шаардлага

Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил:  Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч, эрх зүй, холбогдох…

Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэст Мэргэжилтэн /Аудитор/ ажилд авна

2019 оны 12-р сарын 02

Сул албан тушаалын нэр:

Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэст Мэргэжилтэн /Аудитор/

Тавигдах шаардлага

Боловсрол:

 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил:   

Санхүүч, нягтлан бодогч, эдийн засагчийн аль нэг

Мэргэшил:   

Нягтлан бодогч, санхүүч,…

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын тов

2019 оны 09-р сарын 06

      Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.7-д заасны дагуу төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй иргэнийг сонгон шалгаруулж, нөөц бүрдүүлэх төрийн албаны ерөнхий шалгалтын товыг олон нийтэд дэлгэрэнгүйгээр…

Сул орон тооны зар

2019 оны 06-р сарын 11

Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь Архив, бичиг хэргийн ажилтны албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад урьж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах утсаар авна уу. Утас:70101408 

/Томилогдсон/

Нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

2018 оны 12-р сарын 24

1. Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан  “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим…

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс нөхөх тухай

2018 оны 12-р сарын 24

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх…