Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Дотоод аудитын албанаас нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын холбогдох албан хаагчдад  Дотоод аудитын тухай ойлголт, аудитаар болон санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрч байгаа нийтлэг асуудлууд, шилэн дансны тухай хууль болон журмын хэрэгжилтийг сайжруулах, учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шилэн дансны цахим систем мэдээллээ хэрхэн шивэх,  анхаарах асуудлын талаарх сургалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 12-нд зохион байгууллаа.

 

 

 

 


Нийтэлсэн огноо: 2018/02/19


Хуваалцах:

Хариулт үлдээх

© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба