2016 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ


Нийтэлсэн огноо: 2016/11/11


Хуваалцах:

Хариулт үлдээх

© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба