2016 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ


Нийтэлсэн огноо: 2016/08/04


Хуваалцах:

Хариулт үлдээх

© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба