Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтны ёс зүйн дүрэм

Нэг. Зорилго 1.1.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын /цаашид “байгууллага” гэх/ удирдах албан тушаалтны /цаашид “албан тушаалтан” гэх/ хууль, тогтоомжоор хүлээсэн эрх, үүрэг, Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын өмнө тавигдсан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, хууль дээдлэх, хяналт тавих, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлж, хэвшүүлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү [...] Дэлгэрэнгүй →

Албаны орлогч даргын ажлын байрны тодорхойлолт

Албаны орлогч даргын ажлын байрны тодорхойлолт Дэлгэрэнгүй →

Архив, бичиг хэргийн ажилтаны ажлын байрны тодорхойлолт

Архив, бичиг хэргийн ажилтаны ажлын байрны тодорхойлолт Дэлгэрэнгүй →

Ахлах нягтлан бодогчийн ажлын байрны тодорхойлолт

Ахлах нягтлан бодогчийн ажлын байрны тодорхойлолтыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Шинжээчийн ажлын байрны тодорхойлолт

Шинжээчдийн ажлын байрны тодорхойлолтыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Аудиторын ажлын байрны тодорхойлолт

Аудиторуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг энд дарж татаж авна уу Дэлгэрэнгүй →

Захиргааны хэлтсийн даргын ажлын байрны тодорхойлолт

Захиргааны хэлтсийн даргын  АБТ Дэлгэрэнгүй →

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолын хавсралт Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2.Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. Хоёр. Хамрах хүрээ 2.1. Энэхүү дүрэм нь Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1-д заасан төрийн захиргааны албан [...] Дэлгэрэнгүй →
Page 2 of 212
© 2018 он. Нийслэлийн Засаг Даргын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг
Дотоод Аудитын Алба